Glömde bort häktningsframställan

En jourdomare vid Blekinge tingsrätt sände aldrig över en häktningsframställan om misstänkt rattonykterhet till Hässleholms tingsrätt och anmäls därför till Statens ansvarsnämnd.

Domarens underlåtenhet försenade häktningsförhandlingen.

Då domaren fortsättningsvis avsagt sig häktningsberedskap kommer inte överåklagaren att lämna över ärendet till Riksåklagaren.