F17 beredda att skicka trupper till Libanon

F17 i Kallinge kan komma att skicka upp till en halv division JAS-plan till Libanon inom kort.

Beredskapen finns och nu ligger bollen hos FN och Regeringen.

Om Sverige ombeds att skicka en FN-trupp skulle det innebära att ett 80-tal personer från Kallinge skickas iväg till Libanon.

Uppgiften blir då att inom en månads tid ha fyra JAS-plan igång i området.

Försvarsmaktens insatschef Jan Jonsson säger att man ännu inte kallat in flygpersonal från semestern, men om det skulle behövas så är man redo.