Antirynkkrämer ger problem för kunden

En majoritet av annonser om antirynkkrämer hade någon form av påstående om produktens effekt.

Men det är svårt för en konsument att bedöma om påståendena stämmer, enligt en undersökning av Konsumentföreningen Stockholm.

Föreningen kräver därför att produkterna ska testas ordentligt för biverkningar och att Läkemedelsverket kontinuerligt granskar reklamen.