Karlskronas förskolebarn får mest pengar

Karlskrona spenderar mest pengar i länet på sina förskolebarn, och sämst i penningligan är Olofström.

Det visar en färsk sammanställning som SCB gjort i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Drygt 62 000 kronor per barn bekostades av skattebetalarna i Karlskrona jämfört med Olofström som spenderade knappt 42 000 kronor förra året.

Därmed är Karlskrona mer generös än rika kommuner som Danderyd och Lidingö, och väl över rikssnittet på 45 000 kronor.

Lägst i Sverige ligger Trollhättans kommun som står för knappt 14 000 per förskolebarn och år.