Dieseln förändras i Blekinges pumpar

Från augusti kommer Statoil att låginblanda fem procent förnybart RME som görs av rapsolja i merparten av all diesel som säljs på Statoils stationer i Blekinge län.

RME (rapsmetylester) minskar klimatpåverkan eftersom rapsoljan är en förnybar råvara.

Ingen anpassning av motorerna behöver göras, utan alla fordon som tankar diesel kan köras på miljöanpassad Biodiesel 5.

Totalt kommer 46 miljoner liter diesel per år att ersättas med det förnybara bränslet RME i hela landet, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 115 000 ton.

Det motsvarar koldioxidutsläppen från 40 000 genomsnittliga personbilar.