Snygga upp i Kristianopel

Se till att stranden i Kristianopel snyggas upp så mycket att den har chansen att få blå flagg. Den uppmaningen har en badgäst från Stockholm skickat till Karlskrona kommun.

Han tycker det saknas ett välskött bad med ren strand, räddningsutrustning och papperskorgar.

Han önskar att någon från kommunen åker till Kristianopel och ser hur där ser ut.

Han föreslår också kommunen att anlägga ett havsbad där den ruttnande tången idag ligger mellan Piren och Pålsgårdens brygga.

Blå flagg är en internationell miljöutmärkelse och står för rena, säkra och turistvänliga hamnar och stränder.