Vägsalt kan ha förstört brunn

En fastighetsägare i Karlskrona hävdar att dricksvattnet i hans brunn har blivit förstört på grund av kommunens halkbekämpning med salt.

Brunnen ligger nära vägen och på en lägre nivå än vägbanan.

Ett utomstående skaderegleringsbolag ska utreda kommunens ansvar.