Foderskörd tillåten på mark i träda

Lantbrukare med mark i träda får lov att foderskörda på den så kallade EU-trädan. Det beskedet kom idag från EU-kommissionens Förvaltningskommitté.

Det är den svåra torkan som lett till att EU-kommissionens Förvaltningskommitté bestämt sig för att tillåta foderskörd.

Beslutet gäller retroaktivt från den 15 juli och gäller för samma län som omfattas av betesdispensen.