Bevakningskameror installeras på sjukhuset

Karlshamns sjukhus planerar att sätta upp kamerabevakning.

Blekingesjukhusen har sökt tillstånd hos Länsstyrelsen för att bevaka huvudentrén och akutmottagningen, det på grund av det stadigt ökande antalet incidenter där hot och våld förekommer.

Sjukhusdirektören Gilda Johansson säger till BLT att hot och våld ökar på båda akutmottagningarna och att kamerorna ska sättas upp för att skydda både personal och patienter från det.