Ansökningstid för miljöbidrag förlängs

Många som ansökt om bidrag för miljövänlig värme missar slutdatumet.

Enligt Paul Silverberg som är jurist på Boverket i Karlskrona innebär det att många som investerat i vattenburna värmesystem i hopp om att få ett statligt stöd i stället blivit tvungen att stå för kostnaden själv.

För att lösa problemet har regeringen bestämt att man från och med den första augusti kommer att få två månader längre på sig att ansöka om utbetalningen av bidraget.

Alla som fått sin ansökan avslagen kommer nu automatiskt att få den omprövad av Länsstyrelsen.