Svagt intresse för Libanonmanifestation

Under fredagseftermiddagen hölls en manifestation i Karlskrona till stöd för offren i Libanon.

Syftet med samlingen var att uppmärksamma lidandet i Libanon, och väcka opinion hos svenskarna.

Manifestationen besöktes av ett 30-tal personer, men få var svenskar.