Värmen tvingar sjukhuset att stänga

Blekingesjukhusets operationsavdelning har tvingats flytta flera akuta operationer eftersom det varma och fuktiga vädret gör golven i operationssalarna såphala.

Den höga temperaturen plus regnskuren i måndags fick luftfuktigheten att stiga till över 80 procent, då orkade inte det nyinstallerade fläktsystemet med längre.

Ställföreträdande chefen på anestesikliniken, Christer Nilsson säger att det inte längre gick att bedriva någon verksamhet, men att patienterna inte utsattes för någon fara.