Justitiekanslern nekar man försvarsbyte

Justitiekanslern anser inte att en man från Karlskrona som är misstänkt för misshandel och olaga hot, ska få byta försvarare.

JK anser inte att brottet är så grovt att den misstänktes intresse av försvararbyte överväger den ökade kostnaden.