Husägare dåliga på miljö

Husägare i Blekinge visar dåligt intresse för miljövänlig värme. Det visar statistik från Boverket.

Medan hundratals personer på andra håll i landet ansökt om bidrag för att ha råd att övergå till fjärrvärme och jordvärme har Länsstyrelsen i Blekinge bara fått in 26 stycken ansökningar sedan i januari.

Paul Silverberg som är jurist på Boverket i Karlskrona är orolig och menar att det här kan innebära att det kommer att ta längre tid och bli dyrare att övergå till miljövänliga alternativ i framtiden.

Dessutom är det direkt skadligt för miljön om man man måste bygga ut vattenverk och importera el från andra länder för att inte få elbrist