Oklart om kullersten i Karlskrona

Frågan om huruvida den gamla kullerstenen på stortorget i Karlskrona ska rivas upp kommer inte att avgöras innan valet, enligt Karlskronas kommunalråd Gerthie Olsson (s).

Den mycket infekterade frågan var senast uppe på bordet i början av maj. Kommunen ville ha bort kullerstenarna eftersom de är knöliga att gå på och försvårar framkomligheten.

Men föreningen Gamla Carlscrona var mycket kritisk eftersom man där anser att stenen är en viktig del av världsarvet och påminner om hur torget såg ut en gång i tiden.

Nu är frågan ute på remiss, och någon gång senare i höst tror Gerthie Olsson att man är redo att ta ett beslut i kommunfullmäktige.