Boende vill rädda fiskbestånd

Boende i Pukavik uppvaktar nu Sölvesborgs kommunledning och länsstyrelsen för att få en förbättring av fiskbeståndet vid kommunens kuststräcka.

Det är främst havsöringen som de boende är bekymrade för.

Man anser att det inte finns tilräckliga utrymmen lek- och uppväxtområden och man vill också får berörda myndigheter att plocka bort en del hinder längs sträckan för att fiskbeståndet ska få fri vandringsväg.