Ingen fortsatt utredning kring utebliven akuthjälp

Socialstyrelsen kommer inte att vidta några åtgärder efter den anmälan som en intagen på anstalten i Karlskrona gjorde i april i år.

Anmälan gäller att en sjuksköterska på anstalten inte ordnade en akut tandläkartid.

Enligt anmälan lossnade en tandbrygga för den intagne och sjuksköterskan föreslog att han skulle äta gröt under två veckor tills tandläkaren kom dit nästa gång.

Internen gick ner 5 kilo under tiden.

Socialstyrelsen anser att den intagne hade rätt att få en akut tid hos en tandläkare, men anser att den intagne erhöll en tid inom en efter förhållandena rimlig tid.