Olofström tvingas mäta buller

Miljöförbundet väst uppmanar nu Olofströms kommun att genomföra en trafikbullerberäkning.

Tanken är att beräkningen ska ligga till grund för en plan med åtgärder för hus där människors hälsa kan skadas på grund av bullret.

Anledningen till uppmaningen är Miljöförbundet väst uppmäksammat att Olofström kommun saknar planer för bullersannering.