Kommun mörkar sina löner och villkor

Karlshamns moderata kommunrevisor Nils Karlsson anser att kommunen försöker mörka vad cheferna tjänar och vilka anställningsvillkor de har.

Han säger att situationen är ohållbar, att han inte kan sköta sitt jobb om han inte får ut begärde uppgifter.

Karlson hävdar att kommunen genom att förhala och lämna ut ofullständiga uppgifter bryter mot kommunallagen, offentlighetsprincipen och mot god revisorssed.

Nu ger han kommunen tre veckor på sig att plocka fram uppgifterna. Annars går han till domstol.