Uppmanar till uppror

Lantbruksorganisationen LRF Sydost vill dra igång ett lokalt bondeuppror mot byråkratin kring EU:s så kallade produktionsplatsnummer.

Organisationen kommer att uppmana bönderna att bombardera Jordbruksverket med individuella dispensansökningar om att slippa att skriftligt meddela verket varje gång delar av en kreatursbesättning flyttas från ett bete till ett annat.