Ansvaret för drunkningstillbuden i länet oklart

Det råder förvirring bland myndigheterna i Blekinge när det gäller vem som är ansvarig för barnens säkerhet på Barnens Gård i Lyckeby.

De myndigheter som Sveriges Radio Blekinge pratat med hänvisar till varandra och varken Länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Karlskrona kommun vet säkert vem det är som är tillsynsmyndighet för barnsäkerheten på stället.

Samtliga myndigheter menar att det borde vara ägaren tillsammans med föräldrarna som bär ansvaret.

Ägaren Gustav Sandström menar alltså att det är föräldrarna som ansvarar för sina barn.