Flottefirma uppfyller inte krav - söker dispens

En man som driver en bastuflottefirma glömde av att han var tvungen att ha sjöbefälsexamen för att kunna köra sin flotte.

Mannen från Olofström med en bastuflottefirma som skeppar runt badande turister skaffade inte sjöbefälsexamen, något som krävs för att få framföra en bastuflotte.

Nu ansöker mannen hos Sjöfartsverket om dispens från kravet på examen och hävdar att han innan han investerade pengar i sin flotte fått en muntligt löfte från Sjöfartsverket om dispens.