Fortfarande mer EU-pengar att söka

Det finns fortfarande 23 miljoner kronor för kommuner och myndigheter att söka ur Sveriges bidrag från EU:s solidaritetsfond efter stormen Gudruns framfart i januari 2005.

När ansökningstiden gick ut den 31 juli hade ansökningar om 718 miljoner kronor kommit in till Jordbruksverket. Eftersom det totala bidraget uppgår till 741 miljoner förlänger Jordbruksverket ansökningstiden.

Vägverket , Banverket och berörda kommuner av stormen i sydsverige har sökt efter de allra mesta pengarna som kommer att betalas ut mot slutet av året.