Oroad över patienttryck

Tullgårdens vårdcentral oroar sig för stort patienttryck i höst.

I likhet med tidigare år har man även i år märkt att patienter som vanligtvis tillhör Tullgårdens vårdcentral inte söker hjälp för krämpor och besvär på Trossö vårdcentral.

Många gånger beror det på att man anser att avståndet in till stan är för långt.

Det här får inte bara konsekvenser för personalen i form av en större arbetsbelastning när vårdcentralen öppnar igen till hösten.

Utan även för patienterna själva som riskerar att försämra sitt tillstånd om de väntar alldeles för länge med att söka hjälp menar läkaren Bart Wajger på Trossö vårdcentral.

Anna Sjölund
anna.sjolund@sr.se