Överhängande risk för drift på Karlshamsverken

Sedan torsdagen råder det kraftigt höjd beredskap på Karlshamnsverken, i och med det ska verken kunna gå i drift på två timmar.

Det är på grund av de fyra avstängda kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn och Forsmark som beredskapsläget höjs.

Helena Svensson, informationsansvarig för verken, säger till BLT att beredskapen inte höjs till två timmar om det inte är ganska stor risk att det behövs drift.