Kraftig kritik mot brandskyddskonsult

Räddningstjänsten i Karlskrona kommer med kraftig kritik mot en inhyrd brandsskyddskonsult.

Anledningen är att man hittat allvarliga brister i planeringen av brandskyddet vid flera ombyggnationer i Blekinge.

Brandskyddskonsulten hade bland annat föreslagit att spånskivor var ett tillräckligt brandskyddande material i en förskola ute i Rödeby.

Räddningstjänsten ifrågasätter nu både konsultens kompetens och hur certifieringen av brandsskyddsprojektörer går till.

Niclas Odengård
niclas.odengard@sr.se