Salmonella i Karlshamn

Femton personer har insjuknat i salmonella efter att ha besökt Östersjöfestivalen i Karlshamn i slutet av juli i år.

Samtliga personer hade besökt samma restaurang och insjuknat en kort tid därefter.

Två personer blev så allvarligt sjuka att de fick vårdas på sjukhus.

Karlshamns kommun utreder nu händelsen och kommer att kontakta ansvariga för den restaurang som de smittade personerna besökt.