Trycket ökar på psykiatrin

Allt fler patienter söker akut hjälp på de psykiatriska mottagningarna i Blekinge.

Under sommaren har läget varit värre än någonsin och bara i Karlskrona området har antalet patienter ökat med 25 % sedan förra året.

På de psykiatriska mottagningarna i Blekinge ser man oroväckande på trenden och tror delvis att den stora ökningen beror på årets vackra sommarväder.

Barbara Sellvadsson som är verksamhetschef på mottagningen i Karlshamn menar att det kan sätta stor press på ensamma personer som ständigt kommer i kontakt med familjer som är glada och i full gång med olika aktiviteter utomhus.

Anna Sjölund
anna.sjölund@sr.se