Djurförbud för lösa kor

Nu är ett djurförbud på gång mot den person som låter sin boskap gå lös på Hasslö.

Samma djurägare har kreatur som det är problem med på två ställen i Småland - och sammanlagt har hon fått tre förelägganden.

Det är tillräckligt många för att besluta om djurförbud, och det kommer länsveterinärerna i Kronoberg att göra under veckan.

Men även om beslut om djurförbud tas kan det dröja tills boskapen blir omhändertagen - processen kan nämligen ta ett par månader.

Gunilla Lindberg
gunilla.lindberg@sr.se