Värsta algblomningen på länge

Årets algblomning i Östersjön har varit den mest intensiva på 10 år.

Anledningen till de starka blomningarna i år beror enligt SMHI bland annat på höga halter av fosfater i södra Östersjön, men också det fina julivädret har bidragit till den omfattande blomningen.