Handelshamnen blir en del av centrum

Karlskrona kommun har som målsättning att omvandla Handelshamnen i Karlskrona till en levande och naturlig del av stadens centrum.

Det här kommer att innebära stora förändringar av den centrala stadsmiljön.

Precis som i biblioteksfrågan så bjuds allmänheten och andra intressenter in i diskussionen via att tycka till om Handelshamnens och Oljehamnens utveckling i Karlskrona på kommunens hemsida.