Vill ha mer kunskap om könssjukdomar

Klamydiafallen i länet fortsätter att öka och det är främst ungdomar som drabbas.

Det är flera typer av könssjukdomar som har ökat men den är tydligast när det gäller just klamydia.

Enligt smittskyddssjuksköterskan Agneta Meeuwisse brukar de märka av en topp efter sommaren. Hon tror det beror på att vi lever lite annorlunda under sommaren och att man även dricker mer alkohol.

Många ungdomar i Karlskrona tror att det skulle kunna gå att få ner antalet klamydiafall om de fick mer undervisning. De efterlyser mer diskussioner i skolan kring könssjukdomar.

Sarah Haellquist
sarah.haellquist@sr.se