Inventering ska leda till bra planering

Under hösten ska Sveriges geologiska göra inventeringar i Olofström, Karlshamn och Ronneby kommun.

Geologerna ska bland annat undersöka brunnar och mäta grundvattennivåer.

Undersökningarna ska ge information som kan användas som underlag för framtida planering inom kommunerna.