Anläggningsbrist i Karlshamn

Det råder stor brist på idrottsanläggningar i Karlshamns kommun.

Lokalbristen gör att ungdomar tvingas träna sent på kvällarna.

- Det är mycket svårt att hitta träningstider. Något måste göras, säger Tony Viberg, tränare i Karlshamns Handbollsförening.

Han vill att fler lokaler ska byggas och föreslår att två nya hallar byggs vid Väggahallen.

- Det är inte aktuellt under kommande mandatperiod. Det kan bli aktuellt med en ny stor idrottsarena under nästa mandatperiod. Till dess får vi undersöka om man kan göra mindre förbättringar, säger Per-Ola Mattsson (s).