Satsning på Blekingesjukhuset

Tillgängligheten vid Blekingesjukhuset i Karlskrona ska ökas.

Fler parkeringsplatser i anslutning till sjukhuset kommer att byggas.

Senare i höst påbörjas arbetet med att bygga de nya parkeringsplatserna på sjukhusområdet.