Olofström får ungdomsmottagning

Landstingsstyrelsen beslutade under måndagen att bygga en ny ungdomsmottagning i Olofström.

Satsningen är ett led att förbättra ungdomarnas hälsa.

Den nya ungdomsmottagningen ska ligga centralt i Olofström, någon placering är dock ännu inte klar.