Lång väntetid på föräldrapenning

Försäkringskassan i Blekinge har halkat efter gällande utbetalningarna av föräldrapenningen.

I nuläget är väntetiden runt sex veckor i stället för de utlovade fyra.

Och enligt Rolf Lindberg, länsdirektör på Försäkringskassan, beror det bland annat på att antalet ärenden ökat rejält den senaste tiden.

Han räknar dock med att vara nere på de utlovade fyra veckorna inom en månads tid, bland annat genom en omfördelning av Försäkringskassans resurser.