Fynd ska underlätta datering av förlisning

En ringbrynja, tunnor och gamla djurben, är några av de saker som har hittats vid dykningarna runt det skepp som vilar på botten utanför Saxemara.

Denna veckan arbetar dykare vid det som man tror kan vara det danska skeppet Gribshunden som sjönk 1495.

– Syftet med den här undersökningen är en möjlig datering, säger marinarkeologen Lars Einarsson från Kalmar läns museum som leder dykningarna.