Riskerar nedläggning utan bidrag

Nyföretagarcentrum i Olofström behöver pengar från kommunen.

Annars riskerar verksamheten, som syftar till att främja det lokala företagandet, att läggas ner.

Det framgår av ett brev som NyföretagarCentrum skrivit till bostadsbolaget Olofströmshus AB.

Något bidrag för de två senaste åren har aldrig betalats ut och nu önskar man ett ekonomiskt stöd som motsvarar det man fick 2003 och som då låg på 25 000 kronor.