Dålig munhygien kan tyda på vanvård

Föräldrars sociala problem märks ofta i barnens munnar. Nu kommer självkritik från tandläkarna, som måste bli bättre på att rapportera fall av vanvård till de sociala myndigheterna.

Det är väl belagt i olika forskningsrapporter att munhygienen hos barn i trasiga familjer är sämre än hos andra barn.

Övertandläkare Georgios Tsilingaridis menar att fattiga familjer i allmänhet äter sämre mat och mer sötsaker. Föräldrar som missbrukar har inte lika mycket ork att visa sina barn hur de ska borsta tänderna.

För tandläkaren kan därför tidigt utvecklad karies vara en varningsklocka om att allt inte står rätt till i hemmet. Det berättar Sven Åke Lundin, barnöverläkare i Jönköping

Men att rapportera till de sociala myndigheterna kan vara svårt. Under sin karriär har Sven Åke Lundin i flera fall misstänkt att hans patienter blir vanvårdade av sina föräldrar. Ändå har han valt att inte ta kontakt med de sociala myndigheterna.

Sven Åke Lundin är inte ensam. Benägenheten hos tandläkare att anmäla fall av vanvård är låg, enligt Agneta Ekman som är socialchef i Luleå.