Lönehöjningar inom industrin jämnas ut

Tjänstemännens löner inom industrin ökar inte längre mer än för arbetarna.

I fjol steg lönerna för industrianställda med 3,3 procent, lika mycket för såväl tjänstemän som arbetare. Det visar en rapport från den fackliga samarbetsgruppen Facken inom industrin.