Blekinge ska bli bättre på att söka bidrag

Blekinge har minst antal beviljade ansökningar i landet när det gäller att söka EU-finansierade skolprojekt och utbyten i Sverige.

Region Blekinge vill nu ändra på det genom att satsa på mer information med bland annat seminarium och konferenser.

Därmed hoppas man att elever och lärare i större omfattning kommer satsa mer på att knyta kontakter över gränserna.