Flyktingfientlighet lockar få kvinnor

Sverigedemokraterna är det parti i Blekinge som har lägst andel kvinnor bland sina politiker.

Bara fem av partiets tjugotre representanter i kommun och landstingsfullmäktige är kvinnor.

- Jag vet inte riktigt varför det är så, men jag hade gärna sett fler kvinnor. Det ger politiken fler infallsvinklar, säger sd:s gruppledare i Karlskrona Richard Jomshof.

Ulf Bjereld som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet ger följande förklaring till att Sverigedemokraterna har så få kvinnliga politiker.

- De profilerar sig på flyktingfientlighet och hem och familj som centrala beståndsdelar i det nationella. Den typen av frågor lockar fler manliga väljare och kanske också politiker.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se