Militärutbildning kvar trots flytt

Säkerhetsplutonen, som vid årsskiftet flyttar till Göteborg, kommer att ha kvar viss utbildning i Karlskrona.

Det är hundutbildningen som kommer att bedrivas på Kungsholmsfort i Karlskrona även efter flytten till Göteborg.

Orsaken är att försvarsmakten inte hunnit bygga någon hundgårdsanläggning i Göteborg.