Utredningar om missförhållanden ökar

Fler och fler barn far illa i Karlskrona. Utredningarna om missförhållanden i hemmet har ökat kraftigt jämfört med i fjol.

Under hela förra året arbetade socialförvaltningen med 250 barn som behövde hjälp. I år är man redan uppe i 265 fall, skriver Blekinge läns tidning. 

Alkoholmissbruk i hemmet är den absolut främsta anledningen till att utredarna tvingas ingripa.

Enligt förste socialsekreterare Roland Martinsson är det svårt att säga vad ökningen beror på.