Ristad mustasch inget för JK

Justitiekanslern inleder inte någon förundersökning i fallet med den falska mustaschen på ett tidningsfoto av Sverigedemokraten Richard Jomshof från Karlskrona.

JK motiverar sitt beslut genom att det inte är det påkallat ur allmän synpunkt, enligt Thomas Hedstrand, föredragande vid JK.

Det var den 19 september som någon på Blekinge läns tidnings tryckeri rispade in en mustasch på en tidningsplåt som sedan gick i tryck.

JK tar inte alltså inte ställning till om det är förtal eller inte.