Många invandrare klarar sig utan bidrag

Introduktionsprogrammet för nyanlända invandrare i Karlshamn, har visat sig lyckat.

De flesta av kommunens 130 nyanlända invandrarna klarar sig idag utan bidrag. Det skriver Blekinge läns tidning.

I introduktionen ingår bland annat praktik på arbetsplatser. Enligt Lena Blomdahl på integrationsenheten så är det viktigt att ta tillvara på den utbildning och kunskap invandrarna har från sitt hemland.