Stor arbetsbörda för få officerare

Den stora personalbristen på Marinbasen i Karlskrona har gjort att många officerare tvingas utföra två personers jobb. I nuläget saknas nära 100 officerare.

Den stora bristen på officerare på Marinbasen gör att många mår dåligt, säger Lars Gren som är ordförande i kustflottans officersförening till Sveriges Radio Blekinge.

Efter förra försvarsbeslutet har en rad erfarna officerare slutat i förtid, samtidigt som man bara i undantagsfall plockat in ny personal. Det har lett till att 40 procent av officerarna nu uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid.

Några stora nyanställningar är inte att vänta förrän 2009.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se