Handikappade vill bo mer centralt

De handikappade i Karlshamn trivs inte där de bor idag. Det visar en ny rapport från handikappomsorgen i Karlshamn.

Handikappomsorgen i Karlshamn har lagt ner stor möda på att ta reda på vad de handikappade tycker i en rad olika frågor. Och rapporten visar att väldigt många handikappade upplever att de bor för långt ifrån stadskärnan och att de därmed blir alltför beroende av andra när de ska utföra enklare ärenden.

Vad som nu kommer att hända, är oklart. En arbetsgrupp inom kommunen, där även det Karlshamns kommunala bostadsbolag ingår, har precis börjat titta på frågorna.