Försvarsläcka får behålla jobbet

Den officer från Blekinge som avslöjade underrättelseinformation under sin utlandstjänstgöring får behålla jobbet. Det har försvarsmaktens personalansvarsnämnd bestämt.

Officeren inledde en nära relation med en civil tolk under sin tjänstgöring i Kosovo och lurades att avslöja underrättelseinformation.

Anledningen till att det inte blir något avsked är att officerens uppgiftslämnande inte var någon medveten handling. Personen hade dessutom inte utbildats i säkerhetsfrågor före avresan.